Nieuws

14.06.2012 – Afval in het BHG – Wat is er nieuw voor de bedrijven?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt elk jaar gemiddeld 2 miljoen ton afval geproduceerd.

Omdat primaire grondstoffen steeds zeldzamer en duurder worden, begint men afval op een andere manier te bekijken. Het wordt steeds meer beschouwd als potentiële, secundaire grondstoffen die herbruikbaar zijn voor andere productieprocessen. Afval sorteren wordt bijgevolg een cruciale fase in de levenscyclus van de producten. Meer dan 70% van het afval zou kunnen worden gerecycleerd als het aan de bron wordt gesorteerd. Dit zou een aanzienlijke besparing van grondstoffen opleveren. Maar in het BHG heeft het sorteren al enkele jaren de neiging om te stagneren en Brussel sorteert en recycleert minder dan het nationale gemiddelde. Daarom heeft het Parlement van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 14 juni 2012 een nieuwe ordonnantie over het afval goedgekeurd.


De belangrijkste wijzigingen

Alle bedrijven zullen moeten rekening houden met een aantal wijzigingen die door deze nieuwe ordonnantie worden opgelegd.
Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

  • Sorteren van het afval en aparte ophaling in de bedrijven;
  • Voorafgaande registratie bij Leefmilieu Brussel van elk bedrijf dat afval ophaalt of transporteert;
  • Vanaf 2013 komt er een belasting op het verbranden van afval ten laste van de uitbaters van afvalverbrandingsinstallaties op het grondgebied van het Gewest.

Binnenkort gelden twee besluiten voor alle bedrijven in het BHG: een bepaalt de regels voor de sorteerverplichting van de bedrijven en het andere bepaalt de details van de registratie van ophalers van niet-gevaarlijk afval.


Besluit betreffende de sorteerverplichting voor bedrijven!

Door de publicatie van dit besluit zijn de bedrijven voortaan verplicht om hun afval te sorteren, zoals de gezinnen al lang doen.
De bedrijven moeten dus bepaalde afvalstromen gescheiden aan de ophaling aanbieden. Het betreft PMD, papier en karton, afval van verpakkingsglas, plantaardig afval en restafval. Ook gevaarlijk afval en afval met terugnameplicht worden apart opgehaald. Als het bedrijf een beroep doet op een afvalophaler, dan moet het een contract sluiten als het meer afval produceert dan een gemiddeld gezin.


Verplichte registratie voor ophalers & transporteurs!

Door de publicatie van dit besluit moeten alle transporteurs en ophalers van NIET-gevaarlijk afval zich vooraf registreren.
Dit besluit verplicht elk bedrijf dat beroepsmatig niet schadelijk afval inzamelt of vervoert om zich vooraf bij Leefmilieu Brussel – Brussels Instituut voor Milieubeheer te registreren als inzamelaar en/of vervoerder van niet-gevaarlijke afvalstoffen. De registratie is geldig voor onbepaalde duur, maar het bedrijf moet wel om de vijf jaar melden of ze deze activiteit al dan niet voortzet.
Afvalbeheer gaat vaak gepaard met reële en vaak onderschatte economische kosten, die echter kunnen worden beperkt met een afvalpreventieplan in combinatie met een efficiënt beheerplan. Op lange termijn kan dit zelfs een reëel voordeel voor het bedrijf opleveren. Het ondersteuningsprogramma Brussels Waste Network, dat wordt gecoördineerd door de cel Milieu van BECI, kan u helpen om de nieuwe verplichtingen na te leven en uw afvalbeheer te optimaliseren.
Aarzel niet om voor meer informatie contact op te nemen met onze verantwoordelijke voor het Afvalbeheer – Laurie Verheyen – van de Cel Milieu op dit adres: lv@beci.be.