AGORIA Brussel

Het AGORIA-project heeft tot doel om afvalproductie op kantoor te voorkomen, door een “lerend netwerk” samen te stellen en te leiden van 10 tot 20 bedrijven die aan het project willen deelnemen.


Kantoorafval voorkomen

Bedrijvengroepering die het project uitvoert
AGORIA is de sectorfederatie voor de technologische industrie.


Doelgroep
Bedrijven van de sector van de technologische industrie met kantooractiviteiten in Brussel.


Beschrijving van het project
Het AGORIA-project heeft tot doel om afvalproductie op kantoor te voorkomen, door een “lerend netwerk” samen te stellen en te leiden van 10 tot 20 bedrijven die aan het project willen deelnemen. De deelnemende bedrijven voeren eerst een “nulmeting” uit vóór het project begint. Het project wordt afgesloten met het opstellen van een routeplan op basis van de ervaringen van de deelnemende bedrijven. Het routeplan wordt vervolgens als een instrument onder alle Brusselse bedrijven met kantooractiviteiten verspreid.


Start van het project
Oktober 2010


Einde van het project
Juni 2012


Eindrapport
U vindt hier het eindrapport van de projectleider.

Wilt u meer informatie?
Aarzel niet om contact op te nemen met het Brussels Waste Network als u wilt deelnemen aan het project of als u meer informatie wenst !