Nieuws

29.06.2010 – Beci

Beci (Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel) vertegenwoordigt duizenden ondernemingen, behartigt hun belangen en biedt hen talloze diensten aan voor een beter beheer van hun zaak.

Sinds 2007 bestaan de Kamer van Koophandel en het Verbond van Ondernemingente Brussel onder een gemeenschappelijk logo en een gemeenschappelijke naam: BECI – Brussels Enterprises Commerce and Industry.

Met deze nieuwe identiteit willen beide instellingen de aanwezigheid en de invloed van de Brusselse economische wereld nog versterken. Het Beci moet tevens een context creëren om de complementariteit van hun basistaken te valoriseren, met name de vertegenwoordiging van de werkgevers, dienstverlening aan de ondernemingen, informatie en opleiding.

Meer informatie op de website van BECI !