Nieuws

Bedrijven maken komaf met verspilling!

Ieder jaar wordt er in Brussel maar liefst 134 .000 ton organisch afval weggegooid. Dit afval wordt momenteel gevaloriseerd via verbranding, compostering of biomethanisatie. Toch is een groot deel van dit “afval” nog perfect geschikt voor consumptie. Het Brussels Gewest heeft duidelijke doelen gesteld om voedselverspilling tegen 2020 te verminderen en heeft hiertoe een strategie opgezet. Maar hoe vertaalt dit beleid zich in concrete projecten binnen de privésector?

 

De verspilling doet zich voor in elke schakel van de voedselwaardeketen, van ‘de boer tot het bord’. De Brusselaar kiepert meer dan 15 kg voedsel per jaar in de vuilnisbak, wat overeenstemt met een bedrag van ongeveer € 175. In 2010 kondigde Leefmilieu Brussel doelstellingen aan om tegen 2020 voedselverspilling in scholen, bedrijven en bij particulieren met 33% terug te dringen. In 2016 heeft deze strategie een naam gekregen: Good Food. Met dit project wil het Gewest binnen het BHG een duurzaam voedselsysteem opzetten en de ontwikkeling van nieuwe initiatieven in de hand werken. Een van de maatregelen bestaat erin om grootwarenhuizen aan te zetten om hun onverkochte voedingswaren te schenken aan de voedselbanken. Het Gewest stimuleert ook het opzetten van nieuwe recuperatie- en verdelingssystemen door het bieden van financiële steun en logistieke oplossingen. Voor meer info, kunt u terecht op de portaalsite: http://www.goodfood.brussels/nl

 

Niet alleen de overheid zet zich in, ook de bedrijven doen mee! Veel initiatieven hebben betrekking op de groenten- en fruitstromen die een belangrijk valorisatiepotentieel vertegenwoordigen. Zo heeft de Brusselse Vroegmarkt Mabru samen met het OCMW van de Stad Brussel in februari 2016 het project DREAM (Distribution and Recovery Surplus Food to Mabru) opgestart. Dit project heeft als doel om groenten en fruit die niet werden verkocht, in te zamelen en te verdelen onder de verschillende Brusselse voedselhulpverenigingen. De resultaten zijn overweldigend: elke dag wordt meer dan een ton voedsel ingezameld bij de handelaren die aan het project deelnemen. Nadat de groenten en het fruit zijn gesorteerd en opgeslagen, worden ze via het IT-platform ‘Schenkingsbeurs”(http://www.schenkingsbeurs.be) onmiddellijk aangeboden aan de 25 verenigingen die momenteel deel uitmaken van het netwerk. “We zijn aanbeland in het tijdperk van niet-verspilling en circulaire economie”, stelt Pascale Peraita, OCMW-voorzitster van de Stad Brussel. Het is de bedoeling dat het project verder wordt uitgewerkt en zich uitbreidt tot het Europees Centrum voor Fruit en Groenten. Beide centra zijn samen goed voor 8.000 ton voedsel dat jaarlijks wordt weggegooid.

 

CollectMET is een ander project dat voortvloeit uit de samenwerking tussen Cultureghem, Collectactif en Abattoir. Het ging in 2014 van start en wordt volledig gedragen door vrijwilligers die elke zondag op de Anderlechtse markt aanwezig zijn om de producten die niet aan de man werden gebracht bij de handelaren op te halen en uit te delen. Daarnaast doet CollectMET aan bewustmaking door de standhouders en de marktbezoekers aan te sporen om minder voedsel te verspillen.

Er zijn nog tal van privé-initiatieven op dit gebied, niet alleen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest maar in heel Europa. Al deze projecten zijn opgenomen in het Food Surplus Entrepreneurs Network (http://fsenetwork.org), waarvan het motto luidt: “A world without food waste”. FSE Network begeleidt en adviseert de Europese regeringen en zet hen aan om werk maken van maatregelen die voedselverspilling moeten tegengaan. In maart 2016 heeft FSE zijn eerste rondetafelgesprek in Brussel gehouden. De opzet was drievoudig: alle spelers in de strijd tegen voedselverspilling mobiliseren; goede praktijken en innovaties uitwisselen; en toekomstige samenwerkingen opzetten op een meer globaal, landelijk niveau.

 

Disco Soup (http://discosoupe.org/portfolio-item/gaspillage-alimentaire) en Eatmosphere (http://www.eatmosphere.be/#!projects/c21kz) zijn twee solidariteitsbewegingen die mensen bewust willen maken van het voedselverspillingsprobleem, onder meer door diverse collectieve projecten op te zetten waarbij zowel burgers als vrijwilligers worden betrokken.

 

U vindt meer informatie over het onderwerp in de Franstalige gids van het Centre Permanent pour la Citoyenneté et la Participation (CPCP): Le Gaspillage Alimentaire, à la poubelle !