Bewust maken van het afvalbeheer

Afvalbeheer, een proces dat de deelname van allen vereist!

Het succes van uw initiatief hangt af van een goede voorbereiding en prima communicatie, maar ook van de steun van de directie en de personeelsleden. Het is maar mogelijk om gewoontes te veranderen en de weerstand tegen verandering te overwinnen als alle medewerkers bij het project worden betrokken en alle nodige stappen worden gezet.

De volgende stappen zijn cruciaal om uw bewustmakingsproject te doen slagen:

  • Informeren
  • Een project samenstellen
  • De nodige instrumenten bouwen/bij elkaar zoeken
  • Het project uitvoeren
  • Evalueren
  • Volhouden

Dit project had tot doel om de leden van het team aan te sporen om hun afval in het administratief hoofdgebouw en vooral het PMD-afval beter te recycleren. Een bewustmakingsplan voor een totaal andere aanpak heeft voor een attitudewijziging gezorgd.

De stewards van het Atrium-steunpunt Naamse Poort zullen op vrijwillige basis audits uitvoeren bij de handelaars van de wijk en de handelaars sensibiliseren over de afvalproblematiek.