Kantoorafval

De tertiaire of dienstensector zorgt nog altijd voor de meeste werkgelegenheid in Brussel en het Brusselse bedrijvenbestand bestaat nog altijd voor meer dan 90% uit KMO’s.

Kantoorafval vertegenwoordigt daarom een groot gedeelte van het afval dat op ons grondgebied wordt voortgebracht. Het verdient dus onze aandacht.

Kantooractiviteiten vinden in het BHG plaats bij de administraties, diensten aan bedrijven, financiële instellingen, post en telecommunicatie, maar ook bij vastgoedactiviteiten en in het algemeen in de kantoren van alle andere sectoren (administratieve vestigingen …). Kantoorafval bestaat uit papier/karton, elektronisch afval, klein gevaarlijk afval (batterijen, lampen,..) en ander afval (zoals PMD, glas, verpakkingen …).

Preventie en beheer van kantoorafval

Het AGORIA-project heeft tot doel om afvalproductie op kantoor te voorkomen, door een “lerend netwerk” samen te stellen en te leiden van 10 tot 20 bedrijven die aan het project willen deelnemen. De deelnemende bedrijven voeren eerst een “nulmeting” uit vóór het project begint. Het project wordt afgesloten met het opstellen van een routeplan op basis van de ervaringen van de deelnemende bedrijven. Het routeplan wordt vervolgens als een instrument onder alle Brusselse bedrijven met kantooractiviteiten verspreid.

Meer weten


The Green Approach – Belgacom

Belgacom heeft tussen 2010 en 2012 aan het Brussels Waste Network programma deelgenomen. In het kader van dit programma heeft Belgacom een grote hoeveelheid papier bespaard. Belgacom heeft evenens zijn PMD afval gesorteerd alhoewel dit nog geen verplichting was. Klik hier om de presentatie van het project (gegeven tijdens een BWN netwerkvergadering) te downloaden.


Think outside the box!

Het project van het Jobhuis van Schaarbeek is gericht op een betere afvalpreventie en -beheer door de oprichting van een ECO-team dat bestaat uit vrijwilligers afkomstig uit de drie structuren van het Jobhuis.

Eindrapport