Verpakkingsafval

Verpakking, hefboom voor duurzaamheid?

Verpakkingen en duurzame ontwikkeling gaan tegenwoordig hand in hand! Het percentage gerecycleerde en hergebruikte verpakkingen stijgt en het volume aan industriële en huishoudelijke verpakkingen blijft stabiel.

Hoe kan een verpakking een hefboom voor duurzaamheid worden? Klik hier

Zorg dat u bij de 10 Brusselse bedrijven bent die begeleiding krijgen bij het vermijden van oververpakking. Samen met Leefmilieu Brussel helpt de vzw POSECO u gratis om bij uw personeel een dynamiek rond oververpakking te creëren.

Voor meer informatie downloadt u dit document

Wie wordt beschouwd als verpakkingsverantwoordelijke?

Verpakkingsverantwoordelijken kunnen van het type A, B, C of D zijn:

  • Type A: Elke persoon die producten heeft doen verpakken in België of ze zelf heeft verpakt met het oog op of naar aanleiding van het op de Belgische markt brengen ervan.
  • Type B: In het geval de producten die in België op de markt gebracht zijn, niet in België werden verpakt, elke persoon die de verpakte producten heeft laten invoeren of die ze zelf heeft ingevoerd en die deze goederen niet zelf ontpakt of verbruikt.
  • Type C: Voor wat betreft verpakkingsafval van bedrijfsmatige oorsprong van producten die niet vallen onder type A of type B, elke persoon die de verpakte producten op het Belgisch grondgebied ontpakt of verbruikt en die daardoor verantwoordelijk wordt geacht voor het verpakkingsafval dat ontstaat.
  • Type D: Voor wat betreft serviceverpakkingen, in afwijking van het voorgaande, elke persoon die deze serviceverpakkingen in België produceert met het oog op het op de Belgische markt brengen ervan, alsook elke persoon, wanneer de serviceverpakkingen niet in België worden geproduceerd, die ze in België heeft ingevoerd met het oog op het op de Belgische markt brengen ervan, of elke persoon die de serviceverpakkingen invoert en ze zelf in België op de markt brengt, weze hij een kleinhandelaar of niet.


Aan welke verplichtingen moeten een verpakkingsverantwoordelijke voldoen?

Elk bedrijf dat als verpakkingsverantwoordelijke wordt beschouwd, moet aan deze drie belangrijke verplichtingen voldoen:


Links

Wilt u alles weten over huishoudelijke en industriële verpakkingen? Ga naar:

Bent u verantwoordelijk voor industriële verpakkingen? Ga dan naar Valipac.

Valipac-premies : financiële steun voor bedrijven die hun afval sorteren.

Bent u verantwoordelijk voor huishoudelijk afval ? Ga dan naar Fostplus


Presentaties