Nieuws

19.07.2012 – Brussels Waste Network – Op weg naar de tweede fase!

Het Brussels Waste Network, opgericht in 2010, sluit haar eerste actieprogramma succesvol af. De beroepsverenigingen en de verantwoordelijken in verschillende activiteitsectoren die willen deelnemen aan het tweede deel van het programma worden uitgenodigd om hun projectvoorstellen in te dienen op uiterlijk 15 oktober 2012.

Op 22 juni vond een gezamenlijk ontbijt plaats met de belangrijkste actoren van Brussel Waste Network. Op het programma: de voorbije twee actieve jaren in kaart brengen en officieel de 2de fase van de projectoproep lanceren.

Een striktere regelgevend kader

Reeds sinds vele jaren opgenomen in de Europese agenda, zijn preventie en duurzaam afvalbeheer vandaag een prioriteit voor Brussel. De nieuwe regionale wetgeving inzake afvalbeheer, beschreven door Francis Radermaker, die het Kabinet van Minister Huytebroeck vertegenwoordigt, en Françoise Bonnet van Leefmilieu Brussel, weerspiegelt deze nieuwe ambitie. Deze omvat een vereiste voor het sorteren van bedrijfsafval, de noodzaak om een afvalverwijderingscontract te ondertekenen, en tevens een belasting van €6 per ton afval dat naar de verbrandingsoven gaat. Het doel is duidelijk:  preventie en duurzaam beheer bevorderen van zoveel mogelijk afvalstoffen die vaak nog bruikbaar zijn als grondstof.

Doeltreffende initiatieven

Brussels Waste Network (BWN) is opgericht in het kader van een publiek-private samenwerking (Leefmilieu Brussel – BECI) en wordt gecoördineerd door BECI. Het BWN is een breed informatie- en coördinatieprogramma van initiatieven inzake afvalbeheer in de Brusselse regio. “Alles begon met een vaststelling”, zegt Geraldine Verwilghen, project coördinator bij BECI. “Het is onnodig en contraproductief om het wiel opnieuw uit te vinden: het delen van ervaringen tussen bedrijven en het ter beschikking stellen van adviseurs is de beste manier om bedrijven te helpen bij het voldoen aan nieuwe verplichtingen zonder dat de kosten de pan uit swingen.” Zo hebben zich veel bedrijven verenigd in lerende netwerken teneinde samen verschillende initiatieven uit te bouwen. Agoria heeft bijvoorbeeld het initiatief genomen om 14 grote Brusselse ondernemingen te verenigen. Veel bedrijven zijn gegroepeerd in het leren netwerken om alle verschillende initiatieven dragen. “Het objectief was om niet enkel tot een beter afvalbeheer  te komen maar ook om een upstream beleid te voeren dat zoveel mogelijk afvalcreatie wil vermijden,” aldus Frank Van Audenaerde, projectcoördinator. De deelnemende bedrijven hebben weetjes en best practices uitgewisseld en de resultaten meegedeeld van verschillende experimenten die zij uitgevoerd hebben. Een uitwisseling dus op basis van becijferde studies, “meten is weten” benadrukt hij. “De organisatie van workshops per specifiek thema met een beperkte presentatietijd en met de focus op de uitwisselingen, heeft geleid tot een maximalisatie van de efficiëntie van onze initiatieven.”

Ook Febelgra, de federatie van de grafische industrie, die een tiental Brusselse drukkerijen verenigde bij een gelijkaardig project, is dezelfde mening toegedaan. “Dit initiatief heeft niet alleen bijgedragen tot een vermindering van de hoeveelheid afval”, zegt Dennis Gelen van Febelgra. “Het leidde ook tot aanzienlijke besparingen bij enkele bedrijven!”

 Nieuwe projectoproep

De nieuwe projectfase van het Brussels Waste Network die loopt over 2 jaar, werd officieel gelanceerd tijdens een BECI-Breakfast op 22 juni. Beroepsfederaties, bedrijfsgroeperingen en site managers hebben tot 15 oktober om nieuwe projecten in te dienen. Deze laatste zullen genieten van een cofinanciering door de Regio die kan oplopen tot 65% van de projectkosten, met een maximum van 25.000 euro per project. Verder zal BECI in de projectbegeleiding  voorzien: van het samenstellen van het dossier tot de finale fase van het project. “Voor meer inlichtingen, kunnen de geïnteresseerde bedrijven de website www.brusselswastenetwork.eu/nl raadplegen of een mail sturen naar gv@beci.be”, zegt Géraldine Verwilghen. Hopelijk is dit nieuwe initiatief zo succesvol als het eerste!