Afvalbeheer: riskeert uw bedrijf een boete?

Twee jaar nadat bedrijven verplicht werden om afval te sorteren en een afvalcontract af te sluiten, werden bijna 2000 bedrijven aan een controle onderworpen. 360 ervan bleken niet in orde en hebben zich alsnog in regel moeten stellen. Waar staan we in Brussel in vergelijking met de overige gewesten? Waaraan moeten de bedrijven van morgen zich verwachten? Wellicht aan een hele reeks nieuwigheden en… een nieuwe belasting!    
Lees meer

Wallonië in actie

Waalse ondernemingen starten met sorteren! Op 5 maart 2015 heeft de Waalse regering een nieuw besluit goedgekeurd dat Waalse bedrijven ertoe verplicht om bepaalde soorten afval te sorteren. Wat staat er in deze tekst? Wat zijn de praktische gevolgen voor de ondernemingen?
Lees meer

Milieuvriendelijke evenementen met lage koolstofuitstoot, het kan!

Het zal de zomerse festivalganger zeker niet ontgaan zijn dat concertorganisatoren tegenwoordig veel belang hechten aan het milieu: bekertjes met statiegeld, afvalsortering… Als milieubewustzijn mogelijk is in de vrijetijdssector, dan moet dit toch ook kunnen in het kader van beroeps- of bedrijfsactiviteiten? MPI Belgium, de Belgische tak van de Federatie van Evenementenorganisaties, is alvast overtuigd van wel.
Lees meer

Weldra een algemeen wettelijk kader voor afval in Brussel?

De in Brussel gevestigde ondernemingen produceren jaarlijks nagenoeg 2.000.000 t afval[1]. Met een degelijke sortering en verwerking zou meer dan 70% hiervan kunnen worden gerecycled. Dit zou heel wat waardevolle hulpbronnen kunnen besparen en bovendien een aanzienlijke economische activiteit op gang brengen. In afgelopen jaren is de Brusselse regering zich hiervan bewust geworden. Ze heeft dus nieuwe maatregelen en reglementen uitgewerkt om recycling (en andere afvalvalorisatiemethodes) aan te moedigen.
Lees meer

14.06.2013 – Vierde vergadering van het BWN netwerk

Réunion réseau BWNDe vierde vergadering van het BWN netwerk, vooral bestemd aan de nieuwe leden,  vond plaats op 14/06/2013. De thema's waren de volgende: Overzicht van de brusselse afvalwetgeving en de geplande veranderingen Presentatie van de BWN-Agoria tool "Stand van zaken in kantoren (best practices en wetgeving)" De vergadering werd afgesloten met een bezoek van het brussels recyclagecentrum Brussels Recycling Metal.
Lees meer

Sorteerverplichting in Brussel… voor iedereen!

De wetgeving werd onlangs nog gewijzigd en blijft evolueren om de kwaliteit van het afvalbeheer te verbeteren. Sinds februari 2013 zijn de ondernemingen verplicht om, naast hun gevaarlijk afval, ook hun papier- en kartonafval te sorteren. Begin 2014 zullen pmd, glas, groenafval en speciale afvalstoffen (batterijen, afgewerkte olie…) toegevoegd worden aan de lijst van afvalstoffen die door de ondernemingen gesorteerd zullen moeten worden.
Lees meer


27.12.2012 – Zo voldoet u aan de nieuwe verplichtingen inzake afvalbeheer in het BHG!

Vanaf februari 2013 zijn de bedrijven verplicht om niet alleen hun gevaarlijk afval en bepaalde soorten speciaal afval (gebruikte olie, elektronisch en elektrisch afval, …), maar ook papier en karton te sorteren en gescheiden aan te bieden. Vanaf begin 2014 worden PMD, glas en groenafval toegevoegd aan de lijst van te sorteren afvalstromen in de bedrijven.
Lees meer


12.07.2012 – Bedrijfsmatig afval – Nieuwe verplichtingen!

Op 14 juni 2012, werd de ordonnantie betreffende afvalstoffen goedgekeurd. Twee besluiten - waarvan één de regels voor de uitvoering van de sorteerplicht voor de ondernemingen stelt en het ander de uitvoeringsdetails betreffende de registratie van ophalers en vervoerders van niet-gevaarlijke afvalstoffen – zullen weldra van toepassing zijn voor alle ondernemingen in Brussel.
Lees meer