Nieuws

Een nieuwe cyclus over milieubeleid!

In 2015 lanceerde BECI een nieuwe vormingscyclus om bedrijven te helpen bij de verbetering van hun milieubeleid. Het initiatief vloeide voort uit onze eigen ervaring met het label Ecodynamische Onderneming. De vormingscyclus is het resultaat van een nauwe samenwerking met Leefmilieu Brussel en onze partner 21 Solutions. We kregen bovendien steun van Suez.


Waarom zou u in uw onderneming een milieubeleid (MB) invoeren? Heel eenvoudig: om de onderneming goed te beheren, zoals u dit toch ook doet voor kwaliteit of financiën, nietwaar? De aanpak loopt trouwens grotendeels gelijk: constante verbetering en een zoektocht naar verborgen kosten, veroorzaakt door de impact van uw bedrijf op het milieu. Zulke kosten kunnen op uw financiën zwaar doorwegen. Met een correcte evaluatie en controle zet u de kosten in winst om.

 

Slimmer omgaan met hulpbronnen, de productie van afval voorkomen en verminderen, de mobiliteit binnen de onderneming verbeteren … Allemaal quick wins. Een eenvoudig voorbeeld: volgens een studie van TomTom in 2015 verlengt de Brusselse verkeersoverlast met 25 minuten een rit die met de wagen tussen woon- en werkplaats ongeveer 30 minuten in beslag zou moeten nemen. Dat betekent dat de bestuurder die gemiddeld 30 minuten in de wagen zou zitten, jaarlijks 94 uur in de files verliest. De gevolgen zijn voor de onderneming niet louter financieel: ook het welzijn en het behoud van het personeel geraken in het gedrang. Voor het vervoer van goederen of beroepsverplaatsingen kunnen de gevolgen nog pijnlijker uitvallen.

 

Milieubeleid dekt dus een zeer breed scala aan toepassingsgebieden, het ene al wat moeilijker te beheren dan het andere. Maar dat die allemaal een kordate aanpak verdienen, spreekt voor zich. De meeste ondernemingen hadden dit trouwens door en grepen meestal in. Sommige beschikken over een milieu-attest en stellen zich nu vragen bij het vervolg. De cyclus milieubeleid van BECI wil precies deze bedrijven helpen de aanpak beter te structureren en het verbeteringsproces verder te zetten.

 

Een nieuwe cyclus met een bijgestuurd programma

Het eerste jaar van deze cyclus werd een intense en bijzonder leerrijke ervaring, zowel voor de deelnemers als voor onszelf, als organisatoren. Het succes heeft BECI aangezet het avontuur te hernieuwen en vanaf september 2016 een nieuwe cyclus op touw te zetten.

 

Aan de hand van de opgedane ervaring hebben we het programma gedeeltelijk bijgestuurd. Wij willen rekening houden met de jongste verschuivingen in de milieusector, nieuwe hulpmiddelen en concepten integreren en op die manier aan de spits blijven. De suggesties van onze deelnemers en onze eigen vaststellingen verwerken we in het nieuwe programma om de inhoud trefzeker te houden en werkelijk op de behoeften van de ondernemingen af te stemmen. Wij voorzien nu bijvoorbeeld een dag over resilient design (met inbegrip van bionabootsing) en de nieuwe businessmodellen (deeleconomie, ecolonomie, product to service systems enz.). Wij buigen ons met de nodige aandacht over de wettelijke en veiligheidsaspecten van dematerialisering, en over green IT. We bespreken eveneens de aspecten ‘interne communicatie en beheer van verandering’.

 

Naast de eigenlijke opleiding genieten de deelnemers andere voordelen. Ze krijgen elk een exemplaar van de Gids voor een Milieubewust Kantoorbeheer (Guide du Bureau Ecoresponsable), krijgen een bevoorrechte toegang tot de evenementen van de Green-cel van BECI en mogen rekenen op een continue begeleiding na afloop van de opleiding. De deelnemers van dit jaar ontvangen dus updates. En wij blijven ter beschikking, steeds bereid om die mensen te begeleiden en te adviseren bij de verschillende stappen van hun milieubeleid.

 

Met de MB-cyclus sluit u zich bovendien aan bij een netwerk van milieubewuste ondernemingen, zodat u met collega’s en confraters gedachten kunt uitwisselen en bezorgdheden bespreken, nieuwe contacten leggen, nieuwe relaties aanknopen en dus ook de prestaties en de veerkracht van uw onderneming opkrikken.

 

De deelnemers van de eerste cyclus Milieumanagement

 

Info: Laura Rebreanu, 02 643 78 26 – green@beci.be

Laura Rebreanu, Sustainable Development Coordinator, BECI