Nieuws

En voor 2013?

Er werden 6 projecten geselecteerd om in te spelen op een veranderende wetgeving.

Wat staat er op de agenda? Afvalaudits, persoonlijke begeleiding, een analyse van doeltreffende oplossingen en de realisatie van de actieplannen.
Deze tweede golf van pilootprojecten concentreert zich deze keer ook op het afval van nieuwe bedrijfssectoren: de Brussels hotels, het voedselafval van de vroegmarkt en de slachthuizen, de kleine handelszaken in Vorst en Sint-Joost, de kmo’s van een bedrijvencentrum in Schaarbeek.De grafische sector, die aan de eerste projectfase 2010-2012 heeft deelgenomen, neemt dit jaar extra maatregelen voor het afvalbeheer.

 “Het Brussels Waste Network-project waaraan de Brussels Hotels Association (BHA) dit jaar deelneemt, legt de nadruk op duurzame ontwikkeling in onze sector, maar vormt ook een fantastische gelegenheid om Brussel te versterken en te promoten als groene bestemming. Bovendien verschaft dit project onze leden de nodige tools om hun afvalbeheer te verbeteren, vooral in het kader van nieuwe wettelijke verplichtingen en het ecolabel Groene Sleutel/Green Key.”

 Rodolphe Van Weyenbergh – secretaris-generaal van de BHA