Nieuws

Europese Week van de Afvalvermindering 2013

Deelnemen aan de Europese Week van de Afvalvermindering: iets voor u?

Bijna 400 kg afval per persoon en per jaar is veel! Als we nu eens minder afval produceerden ? Dit kan door een project in te dienen voor de Europese Week van de Afvalvermindering (EWAV). De EWAV vindt plaats van 16 t.e.m. 24 november 2013.  Het is een initiatief in het kader van het Life+ programma van de Europese Commissie. In meer dan 20 Europese landen zullen duizenden projecten uitgevoerd worden, ook in België. Doet uw bedrijf dit jaar ook mee?

Doel

Het doel van de EWAV is meervoudig:

  • Bekendheid geven aan de strategieën voor afvalvermindering en het beleid van de Europese Unie en haar Lidstaten op dat vlak;
  • Duurzame acties voor afvalvermindering promoten in heel Europa;
  • Het werk van de diverse actoren onder de aandacht brengen, via concrete voorbeelden van afvalvermindering;
  • De dagelijkse gedragingen van de Europeanen (verbruik, productie) te veranderen.

Organisatie

De EWAV wordt georganiseerd door overheidsinstanties in heel Europa die bevoegdheden hebben op het vlak van afvalpreventie. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is Leefmilieu Brussel de organisator. De organisatoren doen op hun beurt een oproep naar “projectdragers” om tijdens de EWAV acties te organiseren. Deze projectdragers worden ingedeeld in verschillende categorieën: naast de ondernemingen/industrie nemen ook overheidsdiensten, verenigingen/ngo’s, onderwijsinstellingen en burgers deel.

Drijfveer

De drijfveer om een project in te dienen is dubbel: enerzijds zijn er de ondernemingen die van de EWAV gebruik maken om nieuwe acties te lanceren, met het doel ze te testen en ze op langere termijn in te voeren. Anderzijds zijn er de ondernemingen die van de gelegenheid gebruik maken om de bestaande acties nog eens in de verf te zetten, bv. door resultaten die bereikt werden nav het invoeren van een afvalbesparende maatregel, bekend te maken.

Ecodynamische ondernemingen die aan vorige edities deelnamen vinden het logisch om deel te nemen, omdat het past in het kader van hun ecolabel. Andere bedrijven geven dan weer aan dat de acties opgenomen werden in hun milieubeleidsplan. Nog enkele reacties: “We stonden centraal in twee mediareportages”, “Dankzij de EWAV kreeg ons ‘groene’ imago een flinke boost”, “Dankzij de raadgevingen is ons papierverbruik fors gedaald”, “het is in elke structuur realiseerbaar. Een werkgroepje en een gezonde dosis motivatie volstaan voor een succesvol project”.

Thema’s

Nieuw in 2013 is dat het thema afvalvermindering uitgebreid wordt van preventie in strikte zin van het woord naar hergebruik en recyclage (“reduce-reuse-recycle”).

Enkele voorbeelden van mogelijke projecten:

  • tweedehandsbeurs
  • workshop over het      verwerken van voedselresten
  • bekend maken van behaalde      bedrijfsresultaten op het vlak van afvalvermindering (papierberg,      verpakkingen,…)

Inschrijven

Wenst ook u uw afvalberg aan te pakken of uw personeel, collega’s, cliënteel of leveranciers te sensibiliseren? Plan dan nu reeds deze Week in in uw bedrijfsactiviteiten! Eerdere ervaringen tonen aan dat de voorbereiding en organisatie van de afvalverminderingsacties tijdig dienen te gebeuren, om de kans op een geslaagd project te garanderen. Inschrijven kan tussen 1 september en 1 november 2013 via de website van Leefmilieu Brussel.

Meer informatie over de EWAV vindt u terug op

Voor vragen kan u steeds terecht op ecocons@leefmilieu.irisnet.be


Kaart onbeschikbaar

Datum/Uur

02/09/2013 - 01/11/2013
De hele dag