Nieuws

Info-sessie over de projectoproep voor ‘Duurzame evenementen’

Organiseert u muziekfestivals, sportwedstrijden, folkloristische manifestaties, tentoonstellingen, kermissen of beurzen enz. en wenst u hierbij (meer) rekening te houden met het leefmilieu? Neem dan voor 25 juni 2014 deel aan de projectoproep voor Duurzame evenementen die door Leefmilieu Brussel georganiseerd wordt in samenwerking met Fost Plus, de instantie voor het beheer van huishoudelijk verpakkingsafval. Wat valt er te winnen? Een financiering van uw projecten voor een bedrag van maximaal 15.000 euro.

Deelnemingsvoorwaarden?

Het evenement moet plaatsvinden op het grondgebied van het Gewest, moet meer dan eens georganiseerd worden en moet bedoeld zijn voor het grote publiek. Het moet ook aandacht besteden aan verpakkingsafvalpreventie en -beheer en minimaal twee milieuthema’s aansnijden.

Onze prioriteiten?

Wij willen meer bepaald een becijferde raming ontvangen van het resultaat van het verbod op het gebruik van wegwerpvaatwerk, zowel voor evenementen in een zaal als buiten. Onder vaatwerk verstaan we bekers of glazen, maar ook borden, bestek, enz. We willen ook cijfers van ervaringen met afvalpreventie en –beheer, duurzame voeding en de beperking van lawaaihinder.

Welke steun krijgen de winnende projecten?

De steun kan financieel zijn of de vorm aannemen van individuele begeleiding. In dat geval zal Leefmilieu Brussel een bepaald aantal dagen consultancy betalen met een maximum van 600 €/mandag in functie van de omvang van het evenement. Het doel van de begeleiding is om de organisator te helpen een eerste balans van de situatie en een actieprogramma op te stellen.

Een infosessie is gepland op 6/6/14 om 14u in Leefmilieu Brussel – Gulledelle 100, 1200 Brussel.

Geinteresseerd?  Download het kandidaatsdossier (.doc)

Meer informatie? criffont@environnement.irisnet.be.


Kaart onbeschikbaar

Datum/Uur

06/06/2014
14 h 00 min