Nieuws

Leefmilieu in een nieuw kleedje : Céline Fremault en Fadila Laanan

De voorbije tien jaar was Ecolo in Brussel verantwoordelijk voor alles wat leefmilieu betrof. Nu is het de nieuwe minister Céline Fremault van cdH die de fakkel overneemt en het milieu- en energiebeleid van de hoofdstad mag bepalen. Mogen we ons aan een nieuwe wind verwachten? Het afvalbeleid valt dan weer onder de bevoegdheden van staatssecretaris Fadila Lanaan van de PS en waarschijnlijk zal zij ook hier een aantal nieuwe accenten leggen.

Bent u nieuwsgierig om te weten wat deze nieuwe gewestelijke bestuurders voor ons in petto hebben?

Enkele vragen die aan bod zullen komen en die u hoogst waarschijnlijk gaan aanspreken:

  • Het nieuwe reglement voor “passiefgebouwen” gaat binnenkort van kracht worden. Wat kunnen we in de toekomst verwachten? Wat zijn de gevolgen voor uw kosten? Beschikken we over voldoende gekwalificeerde werkkrachten? Gaan de huurprijzen voor privéwoningen en professionele ruimtes stijgen?
  • Moet u (veel) betalen om uw parkeerplaatsen te behouden? Welke oplossingen bestaan er voor de bedrijfsparkings in Brussel? Is parkeren vanaf nu een voorrecht van de inwoners, dat ten koste gaat van de werknemers?
  • Vervuilde gronden: hogere premies, en verder? Door het strikt beleid zijn heel wat terreinen ‘bevroren’ of dreigen dat in de toekomst te worden. Kunnen we geen tussenweg vinden tussen risicobeheer en het terugkeren naar een perfecte staat?
  • Sinds 1 februari 2012 moeten alle ondernemingen, ongeacht hun omvang, hun afval selecteren. Wat is de balans binnen ons Gewest? Wat zijn de best practices en kunnen we hier lessen uit trekken? Hoe kunnen we dit afhankelijk van de uiteenlopende situaties het best managen?
  • Een afkoppelbeleid of liever het risico op een algemene blackout? Waar kunnen de Brusselse bedrijven zich aan verwachten? Welke maatregelen moeten we in de verschillende scenario’s nemen? En als de 4G eindelijk haar intrede doet in de hoofdstad van Europa, wat kunnen we dan verwachten in geval van een algemene panne?

De nieuwe verkozenen gaan twee maanden na de regeringsvorming hun prioriteiten aan de Brusselse bedrijven voorstellen. Luister zelf bij BECI wat ze te vertellen hebben en stel hen rechtstreeks uw vragen.

U kan uw vragen voor de minister Céline Fremault en/of staatsecretaris Fadila Laanan nu al aan ons bezorgen op het volgende adres: lv@beci.be
We gaan deze vragen dan in de loop van de bijeenkomst stellen.

Programma

09u30 Onthaal
10u00 Welkomstwoord
10u10 Ministers aan het woord
10u50 Ronde tafel / Vraag & antwoord
11u30 Walking cocktail
12u30 Einde

Meer informatie

Laurie Verheyen – +32 2 210 01 75 – lv@beci.be


Kaart wordt geladen...

Datum/Uur

01/10/2014
9 h 30 min - 12 h 30 min


Adres

BECI
Avenue Louise, 500, Bruxelles