Nieuws

Week zonder Pesticiden

Week zonder Pesticiden van 20 tot 30 maart 2014Hoe krijgt u een mooie tuin of een moestuin in topvorm? Zijn pesticiden schadelijk voor de gezondheid van de mens en het leefmilieu? Wat zijn de natuurlijke alternatieven voor de pesticiden?

U verneemt er meer over tijdens de vele activiteiten die tijdens de Week zonder Pesticiden plaatsvinden. Het doel is het publiek duidelijke antwoorden over pesticiden te geven en informatie over de alternatieven te verschaffen.

Een week van sensibilisering

Dit jaar hebben bijna 100 organisatoren, in het raam van de Week zonder Pesticiden die van 20 tot 30 maart in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië loopt, sensibiliseringsacties opgezet om te bewijzen dat een leven zonder pesticiden mogelijk is !

Pedagogische animatieactiviteiten, bezoeken, tentoonstellingen, conferenties … allemaal bij u in de buurt, gratis en voor iedereen toegankelijk. Een mooie gelegenheid dus om concreet inzicht te krijgen in de gevaren van synthetische pesticiden en in de alternatieve oplossingen zonder risico’s voor de gezondheid en het leefmilieu. U zal informatie en goede praktijken kunnen uitwisselen met vertegenwoordigers van tuincentra, met landbouwers, verenigingen, tuinbouwbedrijven, beheerders van parken, van gemeenten of met particulieren …

Dit jaar zullen twee verschillende wedstrijden, een voor scholen en een voor particulieren, worden georganiseerd. Tal van mooie prijzen te winnen.

Meer info 

Raadpleeg het programma van de activiteiten op de website van de Week zonder Pesticiden

Leefmilieu Brussel heeft voor u twee nuttige publicaties om te leren hoe u zonder pesticiden toch de biodiversiteit kunt beschermen:

U kunt ook een papieren exemplaar verkrijgen bij de dienst Info-Leefmilieu (02 775 75 75 of via e-mail ).

De Week zonder Pesticiden wordt georganiseerd door de vzw’s Natagora en Adalia, met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waals Gewest.


Kaart onbeschikbaar

Datum/Uur

20/03/2014 - 30/03/2014
De hele dag