Proefprojecten

Het Brussels Waste Network programma maakt het ook mogelijk voor ondernemingen om aan proefprojecten deel te nemen door het verstrekken van financiële en methodologische steun.
Het Gewest verleent financiële steun in de vorm van een cofinanciering en zorgt ook voor een methodische begeleiding gecoördineerd en beheert door BECI bij de realisatie van de projecten die geselecteerd worden door het Selectiecomité na afloop van de projectoproep

De financiële steun van het Gewest bij de realisatie van de proefprojecten past in het kader van een privaat-publiek partnerschap. Het bedrag van de steun toegekend aan de geselecteerde projecten bedraagt maximum 65% van de in aanmerking komende uitgaven in het kader en binnen de grenzen van het totaalbudget vastgelegd voor alle projecten samen. De projecten kunnen niet voor meer dan € 25000 incl. BTW steun van het Gewest genieten. De uitgaven die gedekt worden door het programma “Brussels Waste Network” mogen

BECI verleent methodologische steun aan de federaties en bedrijfsgroeperingen tijdens de projectoproep en tijdens de realisatie van de geselecteerde projecten. Deze methodologische steun wordt verleend door de adviseur-coördinator van BECI.

De adviseur-coördinator van BECI is tot slot ook de interface tussen Leefmilieu-Brussel en de projectdrager.

Meer weten over de projecten die dankzij het Brussels Waste Network werden uitgevoerd?

Klik hier op volgende links:

Projectoproep Brussels Waste Network 2014-2015

De projectoproep « Brussels Waste Network 2012 » gaat op 16 december 2014 van start en zal in 16 februari 2015 afgesloten worden.


Tot wie is dit project gericht?

U bent een beroepsvereniging, bedrijfsgroepering of een onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en u zou graag een project voor veel ondernemingen opstarten op gebied van afvalbeheer om :

-  een innoverend proefproject van afvalbeheer en -ophaling te ontwikkelen ;

-  de goede praktijken verder te standardiseren op gebied van het afvalbeheer ;

-  aan de problematiek van de huishoudelijke verpakkingen en meer bepaald aan het aspect preventie te werken.

Dit programma is voor u bedoeld!


Waarom aan de projectoproep deelnemen ?

De laureaten van deze projectoproep krijgen financiële en methodologische steun van het Gewest. Deze steun wordt verleend in het kader van een publiek-privaat partnerschap en de financiële steun van het Gewest neemt dan ook de vorm aan van een publiek-private cofinanciering. De adviseur-coördinator bij BECI verleent de methodologische steun.

De ervaringen van de deelnemers aan de projectoproepen 2010 & 2012 onderbouwen het netwerk afvaladviseurs. Dit netwerk, gecoördineerd door BECI, is een gelegenheid om ervaringen uit te wisselen over de lopende projecten, informatie te verspreiden, opleidingen te geven en te netwerken tussen adviseurs.


Meer informatie:

Neem deel aan onze infosessie op 12 januari om 12u bij BECI (500 Louizalaan, 1050 Brussels)

Vind hier het volledige reglement 2014-2015 alsook het kandidaatsdossier 2014-2015.

Voor meer informatie en om deel te nemen aan het programma 2012, neem contact op met het Brussels Waste Network door hier te klikken.