Nieuws

Het BWN, een efficiënt initiatief dat bekendheid verdient bij de ondernemingen

Het Brussels Waste Network is een dienst voor advies en begeleiding inzake afvalpreventie en -beheer die door BECI aan de ondernemingen aangeboden wordt, met de steun van het Brussels Gewest en haar administratie Leefmilieu Brussel.Het beheer van afvalstoffen brengt vaak hoge kosten mee voor een bedrijf. Na een grondige analyse slagen bedrijven er gewoonlijk toch in de hoeveelheid geproduceerde afvalstoffen te verlagen, het afval beter te beheren en bijgevolg de milieueffecten van het bedrijf te verminderen, geld te besparen, de geldende wetgeving strikter na te leven en zich een “groener imago” aan te meten. Bedrijfsleiders beschikken echter niet noodzakelijk over de nodige technische kennis om een gepast beleid inzake afvalbeheer uit te werken.

BECI begeleidt de ondernemingen en coördineert de uitwerking van pilootprojecten om goede praktijken en tools te ontwikkelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Die worden gedeeld via netwerkvergaderingen, informatiesessies, de internetsite Brussels Waste Network en de BWN-newsletter.

Het BWN legt geen bijkomende verplichtingen op. Het is een vrijwillige publiek-private samenwerking die (economische) kansen wil identificeren op het gebied van milieu, in het bijzonder wat betreft afvalbeheer.

Hebt u een vraag over het afvalbeheer van uw onderneming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan kunt u contact opnemen met onze helpdesk.