Preventie van afval

Minder afval, een financieel voordeel voor het bedrijf!

Beperk al bij het ontwikkelen van uw producten de weerslag op het milieu!
Ecodesign houdt rekening met de volledige levenscyclus van het product en met alle milieucriteria: het grondstoffenverbruik, lozingen en uitstoot en de productie van afval …

Febelgra zette in het kader van het Brussels Waste Network een project op om meer kennis te verwerven van de afvalproblematiek in de sector in Brussel en aan de deelnemende bedrijven acties voor te stellen.

In het kader van dit project daalde het percentage papierafval van een deelnemend bedrijf van 33% naar 20%, een verbetering met 13%.

Meer weten


Radisson SAS Royal Hotel

Manager Kerstin Hisslehorst: “Wij hebben drinkfonteintjes geïnstalleerd in de kantine en individuele verpakkingen bij het ontbijt afgeschaft. Verder sporen wij onze leveranciers aan om hun verpakkingen terug te nemen. Aan de loskade lossen zij hun producten in hergebruikte plastic bakken en zij nemen hun verpakkingen mee terug. Hierdoor zijn zij hun verpakkingen anders gaan verpakken, zodat wij onze opslagruimte konden verkleinen, terwijl er op de aankoop van paletten en dozen wordt bespaard. Dit is ook gemakkelijker voor het personeel, dat niet langer verpakkingen moet openen.”

Garage Telle père Telle fils, Elsene

Marc Vandenplas: “Wij hebben een biologische vijver geïnstalleerd. Daarin zitten bacteriën die olie, vet en ander vuil voortdurend regenereren. De bacteriën leven van het vet, zetten dat in water om en het water verdampt. Dit werkt heel efficiënt. Ons afval en ons elektriciteitsverbruik zijn sterk gedaald. Toch kost dit systeem maar 2.000 euro.”

Vivaqua

Marie-Eve Deltenre: “In ons overheidsbedrijf voelen de meeste werknemers zich betrokken bij onze praktijk om afval te verminderen. Zij stellen hierover vragen aan de managers en reageren positief op de gemaakte keuzes. Intern leveren wij bijvoorbeeld zoveel mogelijk in bulk of in hergebruikte verpakkingen. De automatisering van de opname van de watermeterstanden zou jaarlijks een besparing van 500.000 vel papier moeten opleveren. Wij recupereren ook overschotten van leidingen bij grote werken om ze later te gebruiken bij werken waar kortere leidingen voldoende zijn.”

Wilt u aan preventie doen in uw bedrijf? Deze tips kunnen u daarbij zeker helpen: