Hergebruik

Hergebruik, een grondstoffenbesparing!

Sommige producten worden soms als afval beschouwd, maar na een kleine ingreep (reiniging, herstelling …) kunnen ze vaak nog hun functie vervullen. Vaak zijn anderen dan geïnteresseerd om ze verder te gebruiken.

Hergebruik past helemaal in de logica van duurzame ontwikkeling. Ook Europa (Kaderrichtlijn 2008/98/EG) spoort ons aan om producten te hergebruiken. In de hiërarchie van de afvalverwerking komt hergebruik op de tweede plaats, vóór recyclage.

Privébedrijven of bedrijven uit de sociale economie halen dit afval op om het klaar te maken voor hergebruik.
U vindt hier de organisaties die actief zijn in Brussel: