Recyclage

Afvalstoffen recycleren

Recyclage komt op de derde plaats (na preventie en hergebruik) in de hiërarchie van de afvalverwerking. Als u uw afval recycleert, helpt u een aanzienlijke hoeveelheid grondstoffen en energie besparen.

Recycleren betekent dat de bezitter van het afval het apart aanbiedt bij de ophaling.

Voor bepaalde afvalstromen is de producent of invoerder bovendien verplicht om de goederen terug te nemen. Eigenlijk is dit een verplichting om een bepaald percentage aan recyclage en valorisatie van het op de markt gebrachte afval te halen. Per type afvalstroom zijn er organisaties die hiervoor zorgen.

Elk product, elke verpakking en al het afval, ongeacht de oorsprong ervan (industrieel, tertiair, commercieel of huishoudelijk), dat niet op een stortplaats terechtkomt of verbrand wordt, maar dat wordt gerecupereerd voor recyclage, levert secundaire grondstoffen op. En producten die minstens gedeeltelijk met deze grondstoffen worden gemaakt, zijn “gerecycleerde producten”. (Bron)

Organisaties die in België de terugnameplicht voor diverse afvalsoorten beheren

 • FOST PLUS: huishoudelijk verpakkingsafval
 • VALIPAC: niet-huishoudelijk verpakkingsafval
 • RECUPEL: afval van huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische toestellen
 • VALORFRIT: voedingsoliën en –vetten
 • FEBELAUTO: buiten gebruik gestelde voertuigen
 • RECYTYRE: oude banden
 • VALORLUB: niet-voedingsoliën
 • RECYBAT: startaccu’s met lood
 • BEBAT: batterijen, accu’s en zaklampen
 • Pharma.be: vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen
 • FOTINI: fotografisch afval


Recyclagebedrijven en materiaalorganisaties


Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer

FEBEM vertegenwoordigt de privébedrijven die in België afvalstromen beheren (ophaling, sorteren, recycleren en uiteindelijke afvalverwerking) en vervuilde bodems saneren.


Catalogus van gerecycleerde producten

Raadpleeg de catalogus.