Sorteren

Beter sorteren… voor een betere recyclage!

Binnenkort moet ook het met huishoudelijk afval gelijkgesteld bedrijfsafval aan de bron worden gesorteerd! Vanaf februari 2013 is elk Brussels bedrijf verplicht om papier en karton apart van het andere afval aan de ophaling aan te bieden. Vanaf 2014 geldt dezelfde verplichting voor PMD, glas en tuinafval.

Hoe beter u sorteert, hoe efficiënter uw afval wordt gesorteerd. De impact op het milieu is dan kleiner en de kosten voor de gemeenschap dalen. Een voorbeeld: 1 kg PMD-afval (ongewenst afval) per Belg en per jaar kost ongeveer 5 miljoen euro!

PMD sorteren bij Mobistar: “Even a child can sort it”

Dit project had tot doel om de leden van het team aan te sporen om hun afval in het administratief hoofdgebouw – en vooral PMD-afval – beter te recycleren. Een bewustmakingsplan voor een totaal andere aanpak heeft voor een attitudewijziging gezorgd.

Meer weten


Project Brussels Waste Network 2010-2012: Molenbeekse handelaars beheren hun afval

De 3 Atrium-steunpunten actief in Molenbeek voeren gezamenlijk een project uit om de handelaars te sensibiliseren en aan te zetten tot een beter afvalbeheer. De handelaars en horeca-uitbaters ontvangen, op vrijwillige basis, een startaudit en persoonlijke begeleiding om de adviezen van deze afval-audit uit te voeren.

Meer weten


Afvalpreventie en –beheer aan de Naamsepoort

Atrium Naamse Poort zal zijn management en stewards een opleiding geven over de afvalproblematiek. De stewards zullen op vrijwillige basis audits uitvoeren bij de handelaars van de wijk en de handelaars sensibiliseren over de afvalproblematiek.

Meer weten


Project Brussels Waste Network 2013-2014: Snackbars en broodjeszaken beheren hun afval

Twee Atrium-steunpunten voeren een gezamenlijk project van 14 maanden uit voor een zestigtal snackbars en broodjeszaken in de betrokken wijken. Het project bestaat uit twee fasen: eerst de handelszaken bewustmaken en communiceren over de problematiek, vervolgens het selectief sorteren organiseren. In de eerste fase worden de Atrium-teams opgeleid, krijgen de handelaars informatie en worden ze bewust gemaakt en wordt er een diagnose gesteld (aan de hand van de formulieren van het Atrium 2010-project). In de tweede fase kan het selectief sorteren beginnen, worden best practices bekendgemaakt en de resultatenroosters bijgehouden. Ten slotte wordt de impact van de actie geëvalueerd. Voor het succes van het project op lange termijn zorgen een nieuwe fiche in de “best practices”-gids van BWN2010 en de opgeleide Atrium-medewerkers van Sint-Joost. Het project is reproduceerbaar in alle broodjeszaken in het BHG.

De meest gesteld vragen

Vind hier een antwoord op uw vraag.


Wordt organisch afval in Brussel selectief opgehaald?

Het Agentschap Net Brussel haalt bij bepaalde bedrijven in het Brusselse Gewest organisch afval op. Maar door de beperkte verwerkingscapaciteit kan dit afval nog maar in zeer beperkte mate worden opgehaald. Elke aanvraag wordt daarom geval per geval met de operationele diensten geanalyseerd.
Bedrijven die in dit soort ophaling geïnteresseerd zijn, kunnen een aanvraag indienen per fax (02/780 28 38) of per e-mail (CommercieelAanvraag@netbrussel.be). De haalbaarheid van de aanvraag wordt dan onderzocht.
Voor de verwerking van het afval doet het agentschap een beroep op verscheidene centra voor compostering en/of biomethanisering, afhankelijk van de behoeften van deze centra.
Welk afval komt in aanmerking? Al het organisch afval, met uitzondering van tuinafval, vlees, vis en schalen van schelpdieren.

Wilt u de wetten en regels naleven? Of zelfs proactief te werk gaan en op milieugebied beter presteren dan wat u momenteel verplicht bent?
Wij helpen u graag om deze verandering in uw bedrijf door te voeren. Download de Kant-en-klare sorteerkit van Fost Plus (brochure, pictogrammen, affiches met sorteerinstructies, …).

Nuttige links