Nieuws

Milieuvriendelijke evenementen met lage koolstofuitstoot, het kan!

Het zal de zomerse festivalganger zeker niet ontgaan zijn dat concertorganisatoren tegenwoordig veel belang hechten aan het milieu: bekertjes met statiegeld, afvalsortering… Als milieubewustzijn mogelijk is in de vrijetijdssector, dan moet dit toch ook kunnen in het kader van beroeps- of bedrijfsactiviteiten? MPI Belgium, de Belgische tak van de Federatie van Evenementenorganisaties, is alvast overtuigd van wel.

Het is niet onze bedoeling om de moraalridder met het opgestoken vingertje uit te hangen. We geven dan ook grif toe dat organisatoren van congressen of handelsbeurzen niet echt wakker liggen van het inzamelen van afval of etensresten. Om de actoren van de evenementenbranche alle middelen te bieden om hun evenementen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te vormen tot evenementen met lage koolstofuitstoot, heeft MPI Belgium besloten om samen te werken met 21 Solutions en Yuzu. Aan de hand van vier workshops leren organisatoren hoe ze hun werkwijzen in de praktijk kunnen aanpassen en hun evenementen duurzamer en milieuvriendelijker kunnen maken.

Plaats voor de kringloopeconomie
21 Solutions en Yuzu steken op 20 november 2015 van wal met een workshop rond het thema kringloopeconomie: “We willen de deelnemers tonen hoe afval kan worden omgevormd tot een grondstof en zo een tweede leven krijgt”, vertelt ons Marcel Van Meesche, general manager bij 21 Solutions. De mogelijkheden op het terrein zijn legio. Denken we maar aan de vloerbedekking die kan worden hergebruikt of gerecycleerd, of de signalisatieborden die bij een volgend evenement opnieuw kunnen worden ingezet… Deze manier van werken ligt misschien niet voor de hand, maar is zeker niet onmogelijk. Kijken we maar naar onze Franse collega’s van het Lille Grand Palais die sinds 2008 het afval dat vroeger automatisch terechtkwam op de vuilnisbelt of in de verbrandingsoven, systematisch zijn gaan sorteren. En als onze zuiderburen hierin slagen, kunnen wij Belgen toch niet achterblijven!

Een geoptimaliseerd beheer van de cateringactiviteiten
Catering is een ander belangrijk aandachtspunt voor de evenementensector. Als je mensen voor enkele uren op één plaats samenbrengt, doe je er maar best aan om hen ook een hapje of een drankje aan te bieden. Om iedereen tevreden te stellen zonder voedsel te verspillen, proberen traiteurs en cateraars om een zo nauwkeurig mogelijke raming te maken van de te voorziene hoeveelheden. Toch blijven de organisatoren aan het einde van hun evenement vaak achter met een berg aan eten. De workshop die 21 Solutions in februari 2016 plant, toont aan hoe overschotten kunnen worden verwerkt, bijvoorbeeld door ze aan liefdadigheidsinstellingen te schenken. Dit is trouwens een aspect waar de Brusselse overheid tegenwoordig zeer gevoelig voor is.

Een bewustere aankooppolitiek
Tijdens de workshop van 14 april tonen 21 Solutions en Yuzu aan hoe maatregelen die in een eerder stadium werden genomen, de afvalberg kunnen doen afnemen, meer bepaald door het voeren van een doordachter aankoopbeleid. Binnen de gelederen van zijn overheidsdiensten, past België sinds ettelijke jaren de principes van ‘groene procedure’ toe. De coördinatiecel Milieuzorg van het FOD Sociale Zekerheid die in 1997 werd opgericht, stelt op geregelde basis milieuclausules op die moeten worden opgenomen in de interne bestekken voor de aankoop van meubilair, koelkasten, vaatwassers… Dit goede voorbeeld van de FOD Sociale Zekerheid heeft zijn vruchten afgeworpen en heeft navolging gekregen in de overige federale overheidsdiensten alsook op provinciaal en gemeentelijke niveau. Door vroeger in te spelen op de afvalproblematiek, slaat de evenementenorganisator een dubbele slag: hij kan zijn budget beter aanwenden én zijn milieu-impact verkleinen.

Publicitair zeildoek omvormen tot draagtassen
De workshop van juni 2016 legt de nadruk op milieubewuste communicatie. En dat gaat verder dan een meer uitgesproken gebruikmaking van e-mail en andere elektronische communicatiemogelijkheden. Want ook traditionele communicatiemiddelen zoals flyers, brochures, stickers, ja zelfs spandoeken… zijn tegenwoordig verkrijgbaar in een milieuvriendelijke versie. En als de middelen zelf niet ‘groen’ zijn, dan kunnen op zijn minst de dragers ervan worden gerecycleerd. BHS Promotion geeft hierbij het goede voorbeeld. Ieder jaar blijft deze verdeler van promotiemateriaal achter met 8 tot 9.000 m2 zeildoek afkomstig van publicitaire vlaggen die tijdens de afgelopen 12 maanden culturele en sociale evenementen in Wallonië en Brussel in de kijker hebben gezet. In 2013 heeft BHS besloten om deze banners te recycleren tot draagtassen.

Wilt u ook deel uitmaken van het ‘afvalavontuur’ en meewerken aan de organisatie van milieuvriendelijke evenementen? Dat kan! Klik hier voor meer informatie of neem contact op met Gemmeke de Jongh.

Auteur: Johan Debière.

http://www.mpi-belgium.be

http://www.mpiweb.org

http://www.21solutions.eu