Over ons


Het Brussels Waste Network heeft tot doel om bedrijven in Brussel te helpen bij het verbeteren van hun afvalbeheer, zodat het milieu in Brussel wordt beschermd. Ook afvalpreventie is een doelstelling van het Brussels Waste Network, want de hoeveelheid afval verminderen is nog belangrijker.

Het Brussels Waste Network is de oplossing voor het afvalbeheer in het bedrijf.

Het afvalbeheer in een bedrijf staat vaak gelijk aan hoge kosten en men neemt nog te vaak aan dat daar niets aan te doen is. Maar als hier op de schaal van het hele bedrijf over wordt nagedacht, kan men de geproduceerde hoeveelheid afval gewoonlijk verminderen en het beheer ervan verbeteren. Efficiënt afvalbeheer beperkt de milieu-impact van het bedrijf, levert besparingen op, respecteert de wetgeving op het sorteren van afval en bezorgt het bedrijf een “groen” imago. Maar bedrijfsleiders beschikken niet altijd over de technische kennis om een aangepast beleid op het gebied van afvalbeheer te ontwikkelen.

Het is onze doelstelling om bedrijven op te leiden en vooral te informeren, zodat zij een efficiënt en schoon afvalbeheer in hun dagelijkse activiteiten kunnen integreren.

Aarzel niet om contact op te nemen met het Brussels Waste Network als u aan dit project wenst deel te nemen of als u meer informatie wenst!


Men heeft vastgesteld dat bedrijven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet altijd over de tijd en de nodige kennis beschikken voor een optimaal beleid op het gebied van afvalpreventie en –beheer. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt hiervoor de oplossing in zijn 4e Afvalplan: een afvaladviseur ter beschikking stellen van de bedrijven. Om deze oplossing concreet gestalte te geven werd het Brussels Waste Network-programma ontwikkeld.

In 2010 werd het eerste BWN 2010-programma gelanceerd. In het kader van dit programma werden 7 projecten in verschillende economische sectoren uitgevoerd. Alle projecten gingen over afvalpreventie en –beheer in bedrijven in het BHG. Dit eerste programma leidde ook tot de installatie van een netwerk van afvaladviseurs in het BHG. Dit netwerk wordt beheerd en geleid door BECI. Er werden ook tools ontwikkeld en samengebracht op onze website.

Wegens het succes van het 1e programma werd beslist om een 2e programma te lanceren. De projectoproep startte in juni 2012 en eindigde op 15 oktober 2012.

Zeven lopende projecten

Na een eerste projectoproep “Brussels Waste Network 2010” werden eind 2010 zeven projecten opgestart door sectorfederaties en bedrijfsgroeperingen. Er zijn bedrijven uit verschillende sectoren bij betrokken, van allerlei omvang en verspreid over het hele grondgebied. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als uw bedrijf aan een van deze projecten wenst deel te nemen.

Diverse tools
De projecten mondden uit in een reeks tools waarmee Brusselse bedrijven hun afvalpreventie en –beheer kunnen verbeteren naarmate de projecten vorderen.

Een gids van de afvalophalers
Binnenkort beschikt u ook over een gedetailleerde gids van de afvalophalers op wie u een beroep kunt doen als bedrijf in Brussel.

Een Agenda
Er worden ook seminaries, informatiesessies, enz. georganiseerd over het thema van het bedrijfsafval. Al deze evenementen worden in een agenda opgenomen en de sprekers stellen hun presentaties ter beschikking in de rubriek Toolbox. 

Wie steunt het programma Brussels Waste Network?

Het programma “Brussels Waste Network” is een gemeenschappelijk initiatief van de minister van Milieu, Leefmilieu Brussel en BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry – Kamer van Koophandel en Verbond van Ondernemingen te Brussel).

BECI voert het programma uit en coördineert het.

Onze partners


Organisaties die in België de terugnameplicht van diverse afvalstromen beheren

 • FOST PLUS : huishoudelijk verpakkingsafval
 • VALIPAC : niet-huishoudelijk verpakkingsafvals
 • RECUPEL : afval van huishoudelijke en professionele elektrische en elektronische toestellen
 • VALORFRIT : voedingsoliën en –vetten
 • FEBELAUTO : buiten gebruik gestelde voertuigen
 • RECYTYRE : oude banden
 • VALORLUB : niet-voedingsoliën
 • RECYBAT : startaccu’s met lood
 • BEBAT : batterijen, accu’s en zaklampen
 • Pharma.be : vervallen en niet gebruikte geneesmiddelen
 • FOTINI : fotografisch afval


Buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


Andere nuttige adressen

 • FEBEME : Federatie van Bedrijven voor Milieubeheer