Nieuws

Sorteerverplichting in Brussel… voor iedereen!

De wetgeving werd onlangs nog gewijzigd en blijft evolueren om de kwaliteit van het afvalbeheer te verbeteren. Sinds februari 2013 zijn de ondernemingen verplicht om, naast hun gevaarlijk afval, ook hun papier- en kartonafval te sorteren. Begin 2014 zullen pmd, glas, groenafval en speciale afvalstoffen (batterijen, afgewerkte olie…) toegevoegd worden aan de lijst van afvalstoffen die door de ondernemingen gesorteerd zullen moeten worden.Waarom een dergelijke verplichting?

De Brusselse ondernemingen en handelaars zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het afval in het Brussels Gewest. Naar schatting produceren zij jaarlijks ongeveer 1 600 000[1] ton afval (in vergelijking met de Brusselse gezinnen die +/- 275 000 ton afval produceren). Toch waren zij niet verplicht om te sorteren, terwijl de gezinnen dat al jaren doen. De ondernemers worden nu verplicht te sorteren gewoonweg om de geproduceerde afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest meer en beter te recycleren. Hoe meer het afval bij de bron gesorteerd wordt, hoe beter de recyclageketen benut zal kunnen worden.

 Naast het verplicht sorteren voorziet het besluit een verplicht inzamelcontract voor elke ondernemer die meer afval produceert dan een gezin. De bedoeling van deze verplichting is het ‘de vervuiler betaalt’-principe toe te passen. Door die verplichting wil het gewest vermijden dat de gewestelijke belasting, die in principe ingevoerd werd voor het afval van de gezinnen, ook gebruikt wordt om het afvalbeheer van de ondernemingen te bekostigen.

 Heeft u vragen over dit onderwerp? Raadpleeg dan de FAQ door hier te klikken of neem rechtstreeks contact op met adviseur afvalbeheer via deze link.[1] Verbrandingsresten en het afval van scholen horen hier niet bij.