Nieuws

27.12.2012 – Zo voldoet u aan de nieuwe verplichtingen inzake afvalbeheer in het BHG!

Vanaf februari 2013 zijn de bedrijven verplicht om niet alleen hun gevaarlijk afval en bepaalde soorten speciaal afval (gebruikte olie, elektronisch en elektrisch afval, …), maar ook papier en karton te sorteren en gescheiden aan te bieden. Vanaf begin 2014 worden PMD, glas en groenafval toegevoegd aan de lijst van te sorteren afvalstromen in de bedrijven.
De ophaling …

Als een bedrijf zijn afval door een geregistreerde ophaler laat ophalen, is het verplicht om met de ophaler een ophaalcontract te sluiten als het afvalvolume groter is dan 50 liter/week voor PMD, 30 liter/week voor papier en karton en 30 liter/week voor restafval.


En de recyclage …

Meer dan 70% van het afval zou kunnen worden gerecycleerd als het aan de bron wordt gesorteerd. Dit zou een aanzienlijke besparing van grondstoffen opleveren. Om voorrang aan recyclage te geven boven verbranding, wordt vanaf 2013 een belasting van € 6/ton bruto verbrand afval geheven. Uw ophaler zal deze kosten aan u doorrekenen.


Een vaststelling …

De wetgeving verandert om de kwaliteit van het afvalbeheer telkens een beetje te verbeteren. Daarom werkt BECI als partner van Leefmilieu Brussel in het kader van het Brussels Waste Network aan een aantal proefprojecten, zodat iedereen gebruik kan maken van best practices en instrumenten.


Een eenvoudig instrument …

In het kader van het project Brussels Waste Network werd samen met Agoria een dubbele checklist (dit document is slechts beschikbaar in het frans)  ontwikkeld. Bedrijven (hoofdzakelijk kantoren) kunnen hiermee snel een betrouwbare stand van zaken van de wetgeving opmaken EN acties voor afvalbeheer en –preventie opzetten. Dit is een instrument om de beginsituatie te bepalen, doelstellingen voorop te stellen, de wetgeving na te leven en best practices te ontdekken die men kan navolgen.


Nog vragen?

Aarzel niet om al uw vragen te stellen aan onze adviseur van de cel Milieu, Laurie Verheyen – lv@beci.be