Nieuws

27.11.2012 – Uw verpakkingen onder controle – gratis diagnose

De verpakkingsdiagnose is een nuttig instrument voor de preventie van verpakkingsafval en vermindert de milieu-impact van uw bedrijf. Verpakkingen oogsten vandaag nog altijd veel kritiek. Toch zijn ze heel sterk aan het evolueren, onder meer dankzij de vele inspanningen die bedrijven leveren om zowel functie als formaat te optimaliseren. Ook kleine ondernemingen kunnen door verpakkingsoptimalisatie heel wat ecologische en financiële voordelen realiseren. Ze hebben echter niet altijd de tijd of de middelen om zich te buigen over deze materie, die complexer is dan ze op het eerste zicht lijkt.

door Hélène DUPLAT

Fost Plus en VAL-I-PAC bieden daarom een snelle en gratis diagnose aan van de verpakkingssystemen van hun leden. Ze werken daarvoor samen met de XIOS Hogeschool Limburg en het VerpakkingsCentrum dat aan de school verbonden is.

De diagnose moet bedrijven helpen om verpakkingsafval te voorkomen en de milieu-impact van de combinatie product/verpakking te verlagen. Zowel ecologische als financiële aspecten worden in rekening gebracht, waardoor de bedrijven vlot quick wins kunnen realiseren.

Preventie van verpakkingsafval moet de totale milieu-impact van de combinatie product/verpakking verlagen. Dat kan onder meer door de hoeveelheid verpakkingsmateriaal te beperken, door schadelijke stoffen te vermijden, of door minder natuurlijke of fossiele grondstoffen te verbruiken, bijvoorbeeld dankzij recyclage.

Het staat bedrijven overigens vrij om de voorgestelde maatregelen uit de diagnose al dan niet toe te passen, zonder dat ze hierover feedback hoeven te geven. Ze hebben alle troeven in handen om hun verpakkingssystemen te verbeteren en hun kosten te reduceren.

Enteco werd in 1950 opgericht en stelt 8 mensen tewerk. Het bedrijf importeert heel wat verpakte producten, maar verpakt ook zelf een reeks eigen producten, waaronder cederhouten blokjes die worden gebruikt als natuurlijk middel om motten te bestrijden en roetreinigingsblokken voor schoorstenen. Aangezien het bedrijf geen invloed heeft op de producten die het importeert, had de verpakkingsdiagnose enkel betrekking op de eigen producten.

In de periode voor de verpakkingsdiagnose was de aanpak van Enteco op het vlak van verpakkingen eerder ad hoc, al was de onderneming zich altijd al sterk bewust van hun impact.

De samenwerking met Fost Plus, VAL-I-PAC en XIOS Hogeschool Limburg startte met een werkvergadering van 2,5 uur. Die bestond uit een bedrijfsbezoek, een voorstelling van de problematiek binnen Enteco en verschillende vragen over de fysieke en technische kenmerken van de producten, hun afmetingen, de gebruikte verpakkingen (zowel primair als secundair), het transport, de bestemmingen, enzovoort.

Na die eerste vergadering waren er nog een aantal bijkomende contacten met de Hogeschool om het rapport te vervolledigen. Het VerpakkingsCentrum van de hogeschool beschikt over de expertise en de gespecialiseerde apparatuur om verschillende parameters te testen – denk maar aan de dichtheid en de weerstand van de verpakkingen of de invloed van de temperatuur op het product – en simulaties uit te voeren van de transportomstandigheden.

De onderzoekers goten hun bevindingen vervolgens in een objectief rapport. Het bevat een overzicht van alle inspanningen die al werden gedaan om het volume aan verpakkingsmateriaal te reduceren en de mogelijke maatregelen om het volume nog verder te verlagen. Het rapport belicht ook de haalbaarheid van de aanbevolen maatregelen, rekening houdend met verkoop, transport, productie en eventuele wetgevingen rond het product (veiligheid, bewaring, …). De onderzoekers bestudeerden ook de manier waarop de producten op de pallets worden gestapeld, wat eveneens leidde tot een aantal nuttige voorstellen.

Op die manier beschikt het bedrijf nu over een overzicht van de vastgestelde problemen voor elk type verpakking, samen met concrete voorstellen voor de mogelijke oplossingen, inclusief de te verwachten resultaten.

 Door de afmetingen van de kartonnen dozen te verkleinen en 624 roetreinigingsblokken per pallet te stapelen in plaats van 576, kon Enteco de transportkosten met 8 % terugschroeven.

Een paar voorbeelden van de onderzochte preventiemaatregelen:

  • Reductie van het verpakkingsgewicht;
  • Reductie van het verpakkingsvolume;
  • Verbetering van de recycleerbaarheid van de verpakking en verhoging van de gebruikte hoeveelheid gerecycleerd materiaal;
  • Optimalisatie van de logistiek en de kost ervan, dankzij aanpassingen van het verpakkingsontwerp.

Enteco voerde op basis van de verpakkingsdiagnose een reeks ingrijpende aanpassingen door aan haar verpakkingssystemen. Het bedrijf kon dankzij de aanbevelingen:

  • de transportkosten per verkoopeenheid verlagen – de transportkosten daalden met 8 %;
  • het volume aan verpakkingskarton terugschroeven;
  • het aantal dozen per pallet verhogen met 30 %.

Pierre van Hentenrijk, verantwoordelijke bij Enteco, is een tevreden man: “De studie gaf ons de kans om de verpakkingen van onze verschillende producten grondig te herdenken. We voeren de aanpassingen nu systematisch uit naarmate de bestaande voorraden van onze verpakkingsmaterialen uitgeput raken. Dankzij de aanbevelingen konden we al meteen onze aankoop van verpakkingskarton terugschroeven en dus de kosten per eenheid product verlagen. Ook het voorraadbeheer is vereenvoudigd doordat het aantal referenties beperkt werd.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

VAL-I-PAC: Etienne Gendebien, auditor (etienne.gendebien@valipac.be)

FOST PLUS: Gaëlle Janssens, Prevention & R&D Manager (prevention@fostplus.be)

Andere handige gratis tools:

Bedrijven die hun verpakkingen willen optimaliseren, kunnen ook op de volgende websites terecht:

www.preventpack.be biedt informatie over de preventie van verpakkingsafval en concrete voorbeelden uit de praktijk.

www.pack4recycling.be test de recycleerbaarheid van uw verpakkingen in het Belgische systeem van inzameling, sortering en recyclage.

www.pack4ecodesign.org brengt de impact in kaart van de verschillende acties die u kunt ondernemen om uw verpakkingen te optimaliseren en de totale milieu-impact van de combinatie product/verpakking tot een minimum te reduceren.