Nieuws

Van zaad tot compost

Een Brusselse moestuincoöperatie heeft in 2016 composteerbaar afval van horecazaken gebruikt om zijn gewassen te voeden. Het werd een denderend succes. Het project wist talloze spelers te mobiliseren en te sensibiliseren. Het revaloriseerde meerdere tonnen organisch afval en ontwikkelde een nieuw businessmodel dat zowel in Brussel als daarbuiten kan worden toegepast. Dit alles kaderde in Brussels Waste Network.

Vert d’Iris International (VII) had kwaliteitsvolle biologische compost nodig en vond het tegelijkertijd vervelend dat hun bestelwagens na de levering steeds leeg moesten terugrijden. Daarom heeft de onderneming een groots reverse logistics-project opgestart waar iedereen voordeel uit haalt. Met de steun van Brussels Waste Network kan deze Brusselse groenteteler sinds september 2015 zijn klanten een nieuwe dienst aanbieden. In plaats van na de bestelronde met lege handen terug te rijden naar de moestuinen, vervangen ze in hun voertuigen de vers geleverde groenten door het organisch afval van hun klanten. Dat afval brengen ze naar hun terreinen in Neerpede, waar het wordt verwerkt tot de compost die de biologische gewassen van Vert d’Iris voedt.

Vert d’Iris International doet aan kleinschalige, eco-intensieve (gecertificeerde) biologische groenteteelt. De (re)valorisatie van de natuurlijke hulpbronnen is een pijler van deze eco-intensiviteit. Vandaar het belang van compost, een uitstekend natuurlijk bemestingsmiddel. Dankzij de samenwerking met het Comité Jean Pain konden ze de nodige expertise opdoen over het composteren en sorteren van organisch afval. Zo konden ze het project in goede banen leiden en de deelnemende horecazaken opleiden.

Dit reverse logistics-project wist 10 vrijwillige ondernemingen te engageren en slaagde erin 6,6 ton organisch afval te valoriseren. Een nieuwe circulaire en plaatselijke activiteit is geboren in de Brusselse korte keten!

 

Als echte pioniers hebben ze alle administratieve en wettelijke stappen doorlopen (FAVV, milieuvergunning, registratie als afvalinzamelaar enz.) die verplicht zijn voor dit soort innoverende activiteiten. Dankzij hun ervaring zullen andere spelers in hun voetsporen kunnen treden en in Brussel nieuwe circulaire activiteiten in de korte keten ontwikkelen.

Vert d’Iris is vast van plan om zijn compostprojecten te blijven uitbreiden en er een echte economische activiteit van te maken. In het kader van de projectoproep BE Circular krijgen ze nu ook steun van het Gewest om verder na te denken en zich aan nieuwe experimenten en synergieën te wagen met plaatselijke spelers, zoals Champignons de Bruxelles en Vidya Ayurveda. Nieuwe medewerkers, burgers en organisaties worden uitgenodigd om samen met Vert d’Iris op de kar te springen!

Dankzij dit soort projecten begint het begrip ‘afval’ langzaamaan uit onze hoofden te verdwijnen. Ze wijzen ons er meer dan ooit op hoe belangrijk het is om hulpbronnen te valoriseren en dat een Brusselse circulaire economie de basis vormt voor nieuwe bedrijfsmodellen met veel potentieel.

Voor meer informatie over het project Van zaad tot compost: Activiteitenverslag

Contact: Vert d’Iris International – Alix Bricteux – alix.bricteux@vertdiris.net

Partners:

VII: http://vertdiris.net/

Comité Jean Pain: http://comitejeanpain.be/index.html

Résultat de recherche d'images pour "bruxelles envir'onnement"