Nieuws

Wallonië in actie

Waalse ondernemingen starten met sorteren! Op 5 maart 2015 heeft de Waalse regering een nieuw besluit goedgekeurd dat Waalse bedrijven ertoe verplicht om bepaalde soorten afval te sorteren. Wat staat er in deze tekst? Wat zijn de praktische gevolgen voor de ondernemingen?

Het Belgische afvalbeleid heeft de laatste jaren grondige wijzigingen ondergaan. Tot voor kort waren ondernemingen enkel verplicht om zogenaamd ‘gevaarlijk’ afval te sorteren en in bepaalde gevallen ook ‘verpakkingsafval’.

Na het Brussels en Vlaams Gewest was het de beurt aan Wallonië om de stap te zetten: sinds 5 maart 2015 zijn bedrijven verplicht om bepaalde soorten niet-gevaarlijk afval te sorteren. De tekst verplicht elke producent en/of houder van bepaalde soorten afval om deze aan de bron te sorteren om het hergebruik, de recyclage of de valorisatie ervan te vergemakkelijken.

Er zijn drie sleutelmomenten voor de inwerkingtreding van deze verplichtingen:

Datum Te sorteren afvalfracties

Drempelwaarden of volume van houders

1 september 2015 Afval dat onder de aanvaardingsplicht valt: gebruikte batterijen en accu’s, gebruikte banden, afgedankte voertuigen, gebruikte olie, fotografisch afval en afgedankte elektrische en elektronische toestellen
Gebruikte frituuroliën en -vetten die onder de aanvaardingsplicht vallen

50 liter/maand

1 januari 2016 Afval afkomstig van wit en gekleurd glas

120 liter/week

PMD

60 liter/week

Afval van industriële verpakkingen, zoals hoezen, films en plastic zakken

200 liter/week

Droog en schoon papier- en kartonafval

30 liter/week

Metalen afval, niet afkomstig van verpakkingen

120 liter/week

1 januari 2017 Plantaardig afval afkomstig van onderhoud van groene zones en tuinen

2,5 m3/week

Niet-vervuild textielafval

500 liter/week

Houtafval

2,5 m3/week

 

Nieuwe regelgeving, nieuw beheer

Hoe moet een onderneming te werk gaan om haar afvalbeheer te verbeteren en te voldoen aan deze nieuwe wetgeving? Hier geven we enkele tips van de Cel Leefmilieu van de Union Wallonne des Entreprises.

In de eerste plaats moet de onderneming zijn situatie bestuderen: welk soort afval wordt ter plaatse geproduceerd? Hoeveel en hoe vaak? Wat zijn de beperkingen wat betreft beschikbare ruimte, logistiek enz.? Een nauwkeurige situatieschets zal onaangename verrassingen vermijden, zoals overfacturering voor bijkomende inzameling of overbodige verplaatsingen.

Op basis hiervan kan de onderneming contact opnemen met een of meerdere inzamelaars om offertes aan te vragen voor diensten op maat waarbij rekening wordt gehouden met de reële situatie van de onderneming.

Vervolgens kan de onderneming het voorstel kiezen dat het best bij haar activiteit past, of verschillende oplossingen combineren.

Hier stopt het echter niet. De onderneming heeft nu wel de technische oplossingen, maar nog niet de garantie dat het personeel correct zal sorteren. Zij moet dus ook werken aan de communicatie met de werknemers. Een kleurcode, een procedure en een positieve dialoog met de operatoren zijn onontbeerlijk voor een doeltreffende sortering.

En last but not least: het administratieve beheer. Net zoals voor gevaarlijk afval, moet de onderneming tegenover de Administratie kunnen bewijzen dat zij niet-gevaarlijk afval sorteert.

Het volstaat dus niet om de facturen voor de inzameling te betalen: deze moeten worden opgenomen in een register dat ook de afvoeroverzichten bevat en dat gedurende twee jaar bewaard moet blijven in de instelling.

Een groot aantal Waalse ondernemingen zal zijn afvalbeheer dan ook grondig moeten bijsturen. Zij kunnen evenwel terecht bij de Cel Leefmilieu van de UWE voor advies en steun.

 

De milieudiagnose als werkbasis

In Brussel

Het Brussels Waste Network van BECI biedt u gratis een mini-afvaldiagnose om uw afvalbeheer te optimaliseren. Neem contact op met Laurie Verheyen – lv@beci.be – 02 210 01 75

In Wallonië

De Cel Leefmilieu van de UWE biedt een volledige milieudiagnose. Deze kosteloze en vertrouwelijke interventie staat open voor alle Waalse kmo’s, ongeacht of ze lid zijn van de UWE.

Neem voor meer informatie contact op met de Cel Leefmilieu van de UWE op 010/47.19.43 of via de website www.environnement-entreprise.be