Nieuws

Weldra een algemeen wettelijk kader voor afval in Brussel?

De in Brussel gevestigde ondernemingen produceren jaarlijks nagenoeg 2.000.000 t afval[1]. Met een degelijke sortering en verwerking zou meer dan 70% hiervan kunnen worden gerecycled. Dit zou heel wat waardevolle hulpbronnen kunnen besparen en bovendien een aanzienlijke economische activiteit op gang brengen.

In afgelopen jaren is de Brusselse regering zich hiervan bewust geworden. Ze heeft dus nieuwe maatregelen en reglementen uitgewerkt om recycling (en andere afvalvalorisatiemethodes) aan te moedigen.

Ondertussen worden de bedrijven geconfronteerd met een niet meer bij te houden aantal wetsteksten over afvalbeleid. Sommige van die documenten spreken elkaar tegen en hun structuur is complex (er wordt per afvalstroom, per afvalproducent of per activiteit gereglementeerd). Interpreteren wordt dus een hoofdbreker.

Om dit leesbaarheidsprobleem te verhelpen, wordt momenteel gewerkt aan een algemeen kaderbesluit over afvalbeleid in Brussel. Dit zogenaamde Brudalex kaderbesluit verzamelt verscheidene uitvoeringsbesluiten in één enkele tekst, met de bedoeling Brussels wettelijk stelsel rond afvalbeheer beter verstaanbaar te maken.

Het document maakt de wetgeving niet alleen leesbaarder: het streeft talrijke doelstellingen na. Hieronder de voornaamste :

  • een algemeen kader voor afvalbeheer voorleggen;
  • de traceerbaarheid van afval verbeteren;
  • de administratieve procedures die aan ondernemingen worden opgelegd, vereenvoudigen;
  • de procedures met die van de andere Gewesten harmoniseren.

Er is dus verandering op komst. Klik hier voor een algemeen overzicht van de geplande wijzigingen. Let op: deze tabel is niet finaal. Beschouw het dus als een voorlopig document.

In het raam van Brudalex tracht de lobby van BECI vooral te vermijden dat de handelaars extra administratieve lasten zouden moeten ondergaan.

Lees hier het standpunt van BECI toen Brussel Leefmilieu de privésector heeft geraadpleegd.

Aarzel zeker niet uw eventueel commentaar aan ons door te sturen: wij zorgen ervoor dat het gehoor krijgt!