Wetgeving


Wij bieden u, in onze bijgevoegde tabel, een vereenvoudigd overzicht van de Brusselse afvalwetgeving.

Hieronder staan de  de belangrijkste thema’s die in het document aan bod komen.1. Algemene verplichtingen m.b.t. alle afvalstoffen

2. Verplichtingen m.b.t. gevaarlijk afval

3. Verplichtingen m.b.t. asbestafval

4. Verplichtingen m.b.t. bouw- en sloopafval

5. Verplichtingen m.b.t. tandamalgaamafval

6. Verplichtingen m.b.t. afvalstoffen van medische verzorging

7. Verplichtingen m.b.t. dierlijk afval

8. Uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV)

  • UPV voor verpakkingsafval
  • UPV voor producten in papier en karton
  • UPV voor afvaloliën en PCB’s
  • Verplichtingen m.b.t. de terugnameplicht van afgedankte voertuigen
  • UPV m.b.t. afval van elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)
  • UPV m.b.t. de terugnameplicht voor afvalbanden
  • UPV m.b.t. de terugnameplicht voor batterijen, accu’s, zaklampen